WORKSHOP I UDFORDRENDE SITUATIONER

KONKRET OG DYNAMISK INDSLAG PÅ TEMADAGEN

 

Med udgangspunkt i den udfordrende samtale med medarbejder

kunde, klient, patient, beboere, pårørende eller arbejdssøgende, 

finder jeg sammen med de tilstedeværende deltagere

ud af hvilke udfordrende situationer fra deres egen hverdag,

det kunne være interessant at kigge nærmere på. 

 

 

 

ET TRYGT LABORATORIE

 

 

Derefter arbejder vi med enkelte udvalgte situationer. Jeg spiller den udfordrende trediemand/kvinde og de spiller sig selv.

 

Det er en fælles proces, hvor fokuspersonen varierer og de resterende hele tiden medvirker som reflekterende team.

 

Vi skaber et  legende og trygt laboratorie

hvor vi frit kan afprøve konkrete forslag,

øve os og udveksle betragtninger, overvejelser og erfaringer.

 

 

EN FÆLLES PLATFORM

 

 

En inspirerende, dynamisk og til tider morsom og rørende workshop, som meget konkret åbner feltet for at tale sammen om verbal og nonverbal kommunikation, samarbejde

og forskellige tilgange til de udfordrende situationer. 

 

Det er i sig selv inspirerende at se hvordan andre kollegaer griber situationerne an.

Desuden vil det give jer en fælles patform at tale ud fra, samt et indblik i

hvordan I kan bruge og hjælpe hinanden fremover.

 

 

Fælleskab og genkendelighed opstår når vi ser,

at de andre er i samme båd

og at vi alle hver især indimellem føler os udfordret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du får:

KONKRET

TRÆNING I UDFORDRENDE SITUATIONER

KONKRET

TRÆNING I

VERBAL OG

NONVERBAL KOMMUNIKATION

LÆRINGSDELING/

INDSIGT I HINANDENS OG EGNE ERFARINGER

 

FÆLLES PLATFORM FOR VIDERE SAMTALE

INDBYRDES SYMPATI OG GENKENDELIGHED

OPMÆRKSOMHED PÅ RESSOURCERNE 

DER LIGGER I GRUPPEN

OPMÆRKSOMHED PÅ FÆLLES-NÆVNERE OG FORSKEL-LIGHEDER

TEAMBUILDING

RUM FOR UDVEKSLING OG SPARRING

 

Workshop i udfordrende situationer 

Glostrup Hospital 7. november 2014:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Råberg Christensen

Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Overlæge akutmodtagelsen for børn og unge i Glostrup Hospital

"   ...Helene kan spille både ung, voksen, mand og kvinde på overbevisende og følsom vis, så tilskuerne og medspillerne får fornemmelse for, hvordan en ’behandler’- samtale kan føles af disse. Hun forstår at involvere hele gruppen af tilskuere, så disse får lyst til at arbejde med og hjælpe deltagerne i rollespillet..."

 

Læs resten af udtalelsen her

PRAKTISKE INFORMATIONER

 

PRIS

 

Efter aftale

 

ANTAL DELTAGERE

 

40-50 deltagere

  

HELENE EGELUND

           LEVENDE LÆRING

  

 

TEORI OG VÆRKTØJER

 

Assertive og anerkendende

teori parret med skuespillerens indlevelse og redskabskasse

 

FORLØB

 

2-3 timers workshop

Evt. som interaktivt indslag på temadagen

Levende Læring - E-mail: heleneegelund@gmail.com - Telefon: 30 28 36 37

             

 

HELENE EGELUND

LEVENDE LÆRING