SITUATIONSSPIL

 

HVAD ER SITUATIONSSPIL?

 

 

Når jeg laver kurser i svære samtaler og situationer, veklser jeg mellem teori, praksis og øvelser.

Som praksis metode anvender jeg situationsspil. 

 

Situationsspil er én til én træning med en skuespiller, og bruger ligesom forumteater, teatrets metoder til

direkte træning af den enkeltes kommunikation


 

 

 

METODE

 

 

Skuespilleren trækker på sine kompetencer for indlevelse og autentisk modspil, som redskab i

forbindelse med kommunikations-træning. Udgangspunktet kan være kursisternes egne situationer.

Nogle I allerede har oplevet og fundet udfordrende, eller kommende svære samtaler I står overfor.

 

Situation og problemstilling defineres. Derefter spiller vi situationen igennem - kursisten spiller sig selv,

og skuespilleren; den beskrevne modpart. Derudfra arbejder vi med det der sker i samtalen. Vi ser på muligheder og afdækker de ressourcer der er til stede.

I modsætning til i virkeligheden, er der her mulighed for at øve sig og prøve igen.

 

Gruppen fungerer som reflekterende team.

Vi anvender spillesituationerne til at afprøve redskaber,

skabe refleksion over relevant teori, samt videndeling, inspiration og læring. Som skuespillere er jeg/vi trænet i at gengive præcis den følsomhed og det temperament, der bedst spejler den virkelige situation.

 

Ved at opleve situationerne ”live”,

bliver det så meget mere tydeligt hvad der sker,

hvad der virker,

og hvad der med fordel kan forbedres.

 

Vi arbejder med kommunikation, vi kigger på de små nuancer, på kropsproget, på feltet imellem dig

og den udfordrende person du står overfor, osv. Skuespillerne vil desuden kunne give umiddelbar

feedback på hvordan kommunikationen opleves i situationen, fra den anden persons perspektiv.

Det er en meget effektfuld metode, til at belyse og lære at tackle svære og følelsesladede samtaler.

 

 

 

KONSTRUKTIV FEEDBACK

 

 

Ved at arbejde med situationsspil i en gruppe med fælles faglige udfordringer, vil det blive tydeligt

at kollegaerne er i samme båd.

 

Med de svære samtaler står vi som oftest alene ude i felten,

og der ligger et stort udbytte i at få lov at se og opleve

hvordan andre gør det, og lære af hinandens erfaringer.

 

I et trygt og tillidsfuldt rum skaber vi mulighed for at træne og give hinanden konstruktiv feedback og inspiration, ved at udveksle den viden og de erfaringer, vi hver især har gjort os.

 

Vi passer på hinanden. Det er på ingen måde hensigten at udstille nogen. Vi arbejder med kærlige øjne på hinanden, og vi anonymiserer de ikke-tilstedeværende, og arbejder desuden under tavshedspligt. Metoden har kun til formål at skærpe viden og bevidsthed hos kursisterne, om eget ansvar og egne muligheder for forbedringer i kommunikationen.

                                                                                         

At arbejde med kolleger fra samme arbejdsplads vil være teambuildende, idet arbejdet med svære

og sårbare trænings situationer, vil skabe genkendelse og spejling i gruppen og desuden medvirke

til at skabe et grundlag og et sprog, for gensidig udveksling i feltet fremover.

 

 

 

Situationsspil er en meget effektfuld metode

til at belyse og lære at tackle

svære og følelsesladede situationer.

JEG BRUGER SITUATIONSSPIL SOM METODE I DISSE KURSER/WORKSHOPS:

  

HELENE EGELUND

          LEVENDE LÆRING

  

Levende Læring - E-mail: heleneegelund@gmail.com - Telefon: 30 28 36 37

             

 

HELENE EGELUND

LEVENDE LÆRING