LEDERCOACHING

ET INTENSIVT LEDERCOACHINGS FORLØB I KOMMUNIKATION

BAG KOMMUNIKATIONEN

Det er ikke kun teknikken eller værktøjerne der afgør om du lykkes i kommunikationen med dine medarbejdere, men i ligeså høj grad den erfaring og bevidsthed hvormed du bruger dem.

Bag din måde at kommunikere på, ligger din intention, dit mål, din forventning, din indstilling, din stemning, din tone, din frygt, dine gamle ubevidste mønstre, etc.

Det er bl.a. dem vi undersøger og bearbejder.

DEN GODE SAMTALE

Når kommunikationen bliver uklar og du oplever ikke rigtig at trænge igennem, eller der opstår ”kurrer på tråden” måske fordi du bliver overrumplet af den andens reaktioner, er det ofte egne ubevidste følelser og intentioner der er med til at skabe uklarheden.

 

 

 

 

 

Den gode samtale starter med bevidsthed om os selv.

 

Når vi kender og forstår os selv, bliver vi dels bedre til også at forstå de andre,

dels mere klare i spyttet, selv når samtalen er svær.

 

Forståelse skaber gehør og så er der basis for en positiv og konstruktiv dialog.

 

Vi kan ikke lave om på de andre, men ved at arbejde med os selv kan vi skabe mere klarhed

og dermed positiv forandring i den gensidige kommunikation.

 

 

 

Vi tager udgangspunkt i dig og de kommunikative udfordringer du står i lige nu

 

Vi arbejder med assertive og anerkendende redskaber

 

Vi undersøger følelserne bag dialogen

 

Vi træner helt konkrete situationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du får:

RELEVANTE KOMMUNIKATIONS REDSKABER

KLARERE

EGEN

KOMMUNIKATION

BEDRE

SELV-

FORSTÅELSE

STØRRE

GENNEMSLAGS-

KRAFT

PRAKTISKE INFORMATIONER

 

VÆRKTØJER

 

Konkrete værktøjer fra den assertive og anerkendende værktøjs kasse.

 

 

FORLØB

 

Alle forløb er forskellige.

Ring til mig, så aftaler vi nærmere

 

 

STED

 

Efter aftale

 

 

PRIS

 

1 ½ times session

1500kr.

 

10 x 1 ½ times sessioner

12.500 kr.

 

 

  

HELENE EGELUND

          LEVENDE LÆRING

  

Levende Læring - E-mail: heleneegelund@gmail.com - Telefon: 30 28 36 37

             

 

HELENE EGELUND

LEVENDE LÆRING