INDIVIDUEL TERAPI

ET UDVIKLINGSFORLØB

HVORFOR GÅ I PSYKOTERAPI?

AT LEVE ER AT LÆRE!

MÅLET MED PSYKOTERAPI

SÅDAN ARBEJDER JEG

At gå i terapi, er ofte en beslutning man har taget tilløb til.

Noget i ens liv er svært, og bliver ved med at skabe problemer på den ene eller den anden måde.

Det kan være svært at række ud til et fremmed menneske. Og tro på at der er hjælp at hente.

At starte et udviklingsforløb kræver mod.

At gå i terapi er et samarbejde med den terapeut du vælger, med fokus på dig og din udvikling. 

Der vigtigt at du føler dig tryg og at kemien stemmer.

Det vil jeg gerne honnorerer ved at give dig den første time til halv pris.

 

 

 

 

 

 

Vi lever i en kompleks verden, hvor meget går stærkt,og hvor vi vil og føler at vi skal så meget.

Det kan være svært at få billederne til at hænge sammen, og måske blev det hele ikke som vi havde forestillet os.

Der er ikke længere meget vi kan tage for givet: Job, parforhold, børn, hjem, familie - på alle fronter fordres omstillingsparathed og fleksibilitet. Samtidig bombarderes vi med billeder af det perfekte liv. Vi stiller højere og

højere krav til os selv, vores omgivelser – til vort liv idet hele taget...... Men er det ”perfekte” liv overhovedet realistisk?

Og bliver vi glade og tilfredse af at jage det, og forsøge at leve op til det?

 

 

 

 

 

 

 

At gå i psykoterapi, er at give dig selv en håndsrækning når livet indimellem gør ondt.

En aktiv måde at deale med de udfordringer/problemer, og de muligheder du står overfor.

Gennem terapeutiske samtaler i et åbent, tillidsfuldt og kreativt rum, udforsker vi det du kommer med. 

Vi undersøger det der tynger, det du har med dig, dine potentialer og muligheder ud fra hvor du er lige nu og

dine givne livsomstændigheder.

Udgangspunktet er dit dybtfølte ønske om, og din vilje til, forandring.

 

Vejen er en opdagelsesrejse, hvor du og jeg gennem samtale udforsker de temaer/problemstillinger du kommer med. Ud fra den grundantagelse at vi alle har gode grunde til at være som vi er, rettes opmærksomheden mod de mønstre eller ”livsvaner” der skaber problemer for dig her og nu.

 


 

 

 

 

 

Målet med psykoterapi er gennem terapeutiske samtaler at skabe klarhed, og udvikle kompetencer til at leve og handle her og nu, i overensstemmelse med dig selv, dine vilkår og dine ønsker.

 

Psykoterapi giver dig mulighed for at opdage og tage ansvar for hvem du er, hvordan du handler, og hvilke konsekvenser det har for dig og dine omgivelser. Derigennem skabes klarhed, og så sker nødvendige forandringer som regel af sig selv.

 

Når du får bevidsthed og klarhed på hvad det er du pr. automatik gør i bestemte situationer, stiller det dig fri så du kan begynde at gøre noget andet.

 

At anerkende sine livstalenter, og udforske og udvikle veje til positiv anvendelse.

 

Jeg kan ikke gøre din tilværelse lettere at leve, men måske gøre det lettere for dig at leve med den.

 

 

 

 

 

 

 

Jeg arbejder ud fra et eksistentielt/ humanistisk grundlag og menneskesyn.

Dette betyder bl.a.:

 

At min grundholdning er, at vi hver i sær er ansvarlige for vores eget liv.

At jeg mener, at det er gavnligt og nødvendigt at udtrykke følelser.

At jeg har tillid til at øget opmærksomhed på den indre proces, fører til vækst og positiv forandring.

..."Hos dig, fik jeg fat på en del af min egen indre styrke, og oplevede accept

af at være et sted i mit liv, hvor det er ok at være som jeg er.

Der opstod nysgerrighed i mig i forhold til at undersøge hvem jeg er,

når jeg ikke vanemæssigt søger at leve op til mine omgivelsers forventninger"... 

Læs resten af udtalelsen her

- Anitta, klient

Overvejer du at gå i terapi?

Du er altid velkommen til at ringe her hvis du har spørgsmål:

30 28 36 37

PRAKTISKE INFORMATIONER

 

METODE

 

Mit udgangspunkt er samtalen her og nu.

 

Jeg benytter mig bla. af metoder fra gestalt terapi, eksistentiel terapi og drømmeterapi.

 

VARIGHED

 

Samtalerne er af en times varighed i et regelmæssigt forløb, der strækker sig over en kortere eller længere periode.

 

STED

 

Jeg modtager klienter

på adressen:

 Suhrs Allé nr. 4, 3520 Farum

 

7 min. gang fra Farum station,

3 min. gang fra bus 500S og 334

 

PRIS

 

Det koster:

750 kr. for 60 min.

950 kr for 90 min.

Afbud skal medeles dagen før, ellers koster det taksten.

 

FORLØB

 

Det er dit behov der er afgørende, men det kan være væsentligt at arbejde over en længere periode.

Alle samtalerne foregår naturligvis under fuld tavshedspligt.

 

RABAT

 

Den første konsultation gives til halv pris.

 

Er du studerende eller på overførselsindkomst er prisen 500 kr. for 60 min.

  

HELENE EGELUND

          LEVENDE LÆRING

  

Levende Læring - E-mail: heleneegelund@gmail.com - Telefon: 30 28 36 37

             

 

HELENE EGELUND

LEVENDE LÆRING